Rehabilitatsioonikeskused kinnitasid koostööpõhimõtete alused

18. jaanuaril kinnitas kristlike rehabilitatsioonikeskuste Ümarlaud alljärgnevad koostööpõhimõtted:

KRISTLIKE REHABILITATSIOONIKESKUSTE ÜMARLAUA KOOSTÖÖPÕHIMÕTTED

Vastu võetud 18.01.2019.a.

 • Kristlikud rehabilitatsioonitööd tegevad organisatsioonid on kokku tulnud Ümarlauaks, et erialaliiduna arendada kristlikele väärtustele rajatud rehabilitatsioonitööd Eestis.
 • Meie tegutsemise eesmärk on aidata narkomaane, alkohoolikuid ja ravimisõltlasi ning nende perekondi ja lähedasi terveneda ning täielikult taastuda sõltuvusest ja selle kaasmõjudest. Samuti teeme ennetustööd vältimaks uute inimeste sattumist sõltuvuse küüsi.
 • Meie visioon on keemiliste ainete sõltuvusest vaba elu igale inimesele. Sõltuvusest on väljapääs, paljud meist on selle tee edukalt läbinud ning on nüüd oma kogemust edasi andmas, elades ise täisväärtuslikku vaba elu. Me püüdleme narkootikumidest vaba Eestimaa poole.
 • Koostööst sündivast kasust tulenevalt soovime areneda nii üksikindiviidina kui ka organisatsioonina.
 • Me aktsepteerime iga Ümarlauda kuuluva organisatsiooni autonoomsust ja oma visiooni elluviimise vabadust.
 • Me austame ja toetame üksteist inimestena, kolleegidena ja abivajajatena meie ühisel teel.

Oleme leppinud kokku, et me:

 • räägime üksnes head ja positiivset, ei laima ega halvusta;
 • otsime alati võimalusi koostööks;
 • peame kinni kokkulepetest;
 • oleme avatud õppima uut, et oleks tagatud areng;
 • kasutame meile usaldatud vara heaperemehelikult, võimalusel jagame seda teistega;
 • jagame oma kogemusi ja teisi mittemateriaalseid väärtusi tasuta ning hea meelega;
 • käime infoga ringi delikaatselt, vastavalt seadusele, ega avalda seda kolmandatele isikutele;
 • ei võistle, vaid täiendame üksteist; me pole konkurendid, oleme kaasteelised;
 • soovime elada väärikat ja valdkonnas teistele eeskujuks olevat elu;
 • teeme alati oma parima, et olla õige Jumala ees ning täita Eesti riigi seadusi.
 • Me oleme kristlased ning usume, et Jumal on meid kutsunud seda tööd tegema.