5. – 6. märtsil toimus järjekordne Rehabilitatsiooni Akadeemia seminar sõltuvusspetsialistidele

Rehabilitatsiooni Akadeemia sõltuvusspetsialistidele – see on parimatele rehabiliteerimispraktikatele tuginev kogemusnõustamise koolitus praktikutele. Akadeemia teine sessioon toimus Alutaguse vallas, Mäetaguse mõisa hotellis, osalesid inimesed 12-nest erinevast organisatsioonist.

Seminari teemaks oli: Muutuste kutsumine enda ja teiste ellu. Muudatuste vajalikkusest isiklikus elus ja organisatsiooni elus rääkis Erki Tamm, EEKB Liidu president. Viljam Borissenko (Avatud Lootuse Fond) rääkis läbipõlemisest ja sellega seonduvatest müütidest ning eeskujuga inimest elude mõjutamisest. Samuti rääkisid erinevate keskuste juhid oma igapäevaelust ning selle keskel muudatuste ellu toomisega seonduvatest muredest ja rõõmudest. Külastasime ka Uue Võimaluse keskust Iisakul.

Rehabilitatsiooni Akadeemia teine sessioon toimus riigieelarvelise fraktsioonitoetuse toel.