Euroopa Teen Challenge konverents Amsterdamis

2.- 5. aprillini toimus Teen Challenge Euroopa konverents Amsterdamis, kus osalesid ka Avatud Lootuse Fondi esindajad koos Samaaria Eesti Misjoni ning Päästearmee Eestis töötajatega. Kokku tulid pea 500 rehabilitatsioonikeskuste juhti 44 riigist, valdavalt Euroopast, aga ka mujalt. Teen Challenge Euroopa on tegutsenud juba 50 aastat, seega oli Hollandis toimunu juubelit tähistav konverents, kus vaadati ka tagasi alguse ja olnu peale. Erinevad rehabilitatsioonikeskuste juhid tutvustasid oma tööd ning kujunemislugu, väljakutseid ning võite.

Teen Challenge võrgustikku kuulub üle 1400 statsionaarse rehabilitatsioonikeskuse ja päevakeskuse üle kogu maailma, kus igapäevaselt aidatakse ligi 15 000 sõltlast.