Rahvastikuminister Riina Solman nimetas Viljam Borissenko KÜSK nõukogu liikmeks

Rahvastikuminister Riina Solman määras käskkirjaga KÜSK nõukogu uued liikmed, üheks nimetatuks on ka SA Avatud Lootuse Fond juhatuse liige Viljam Borissenko. Teised nõukogu liikmed on Aage Õunap, Avo Üprus ja Irene Käosaar. Lisaks neljale vabaühenduste esindajale on nõukogus ka kolm riigi esindajat – Siseministeeriumi esindaja Raivo Küüt, Rahandusministeeriumi esindaja Eha Paas, kolmanda riigi esindaja nimetab minister hiljem. Edu uuele nõukogule!

https://www.kysk.ee/rahvastikuminister-riina-solman-uuendas-kuski-noukogu