KÜSK-i toetus õppekäigule Dunklin Memorial Church keskusesse

24. veebruarist kuni 7. märtsini toimus õppereis Dunklin Memorial Church (DMC) keskusesse Floridas, kus osalesid Avatud Lootuse Fond SA juhatuse liikmed Viljam Borissenko ja Liis Borissenko, ning Samaaria Eesti Misjoni MTÜ juhatuse liige Mihkel Nõlvak.

Osaleti DMC Elutaastava programmi juhtide konverentsil (Regeneration Program Leadership Gatering 2020), kuhu kogunesid ligi sada juhti ja töötajat peaaegu 30-nest organisatsioonist üle Ameerika, aga ka Kanadast, Keeniast ning Eestist. Kõiki kokkutulnuid organisatsioone ja juhte ühendab sama eesmärk: aidata sõltlasi muuta oma elu. Suures enamuses kasutatakse selleks aasta vältavat DMC-s pea 60-nd aasta tagasi alguse saanud õppeprogrammi. Konverentsil oli võimalus tutvustada ka Eesti rehabilitatsioonikeskuste tööd, arenguid ja uusi suundi.

Juhtide konverentsile järgnes kolme päevane DMC programmi lõpetanute kokkutulekul (Return Home DCM 2020 Homecoming), kuhu kogunes pea 200 Dunklin keskusest uue elu saanud meest ja nende perekonnad.

Peale kokkutulekut toimusid kohtumised Dunklin Memorial Church keskuse juhtidega ning osaleti keskuses toimuvates õppetundides. Samaaria Eesti Misjon alustas sama programmi alusel õppetööd oma Haapsalu ja Pärnu turvamajades ning läbiviidud kohtumised aitavad käivitusfaasi paremini läbida. Lisaks Samaariale on alustanud sama programmi alusel õppetunde Uus Põlvkond MTÜ ja Uus Võimalus MTÜ, tööd aitab läbi viia Viljam Borissenko.

Dunklin Memorial Church rehabilitatsioonikeskus on linnak, kus aidatakse sõltlasi juba 58 aastat. Seal elab alaliselt pea 250 inimest, endised sõltlased ja nende pered, kes kõik on keskuses tööl või vabatahtlikud, sealhulgas abi saama tulnud sõltlased. DMC saab korraga abi pakkuda pea 100-le taastuvale sõltlasele. Programmi jooksul juhatatakse sõltlast nägema oma sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi (suhted lähedastega, arusaam iseendast) ning julgustatakse taastama katkenud suhteid. Õpetatakse üksteisele toetudes igapäevaselt tööd tegema, selle käigus probleeme lahendama, austama ümbritsevat, hoolitsema enda ja teiste eest – tegema kõike seda, mida nad siiani pole võib-olla osanud teha. https://www.dunklin.org/stages

Õppereisi eesmärk oli jagada kogemusi, leida koostöö kohti ning jagada arengu ideid, selleks, et tööd Samaaria ning teistest programmi alustanud keskustes Eestis teha efektiivsemalt ja aidata veel paremini abivajajaid.

Viljam Borissenko ja Mihkel Nõlvaku õppereis sai teoks läbi KÜSK reisitoetuste programmi.