Rahastus Hasartmängumaksu väikeprojektide 2019. aasta IV taotlusvoorust

Avatud Lootuse Fondi projekt „Abipakkujate kestlikuse suurendamine – Alko- ja narkosõltlastega rehabilitatsioonitööd tegevate MTÜ-de jõustamine“ – sai toetust Hasartmängumaksu laekumisest sotsiaalvaldkonna väikeprojektide 2019 a. IV toetusvoorust. Projekti kogumaksumus on 18696,84 eurot, millest 10% on kaetud Avatud Lootuse Fondi omafinantseeringuna.

Projekt on suunatud rehabilitatsioonitööd tegevate MTÜ-de programmivõimekuse kasvule ja töötajate arengule kaasaaitamisele, valdkonnas tegutsevate organisatsioonide koostöö ja suhete arendamisele. Toetuse abil saame läbi viia Rehabilitatsiooni Akadeemia seminarid, rehabilitatsioonikeskuste ja sidus organisatsioonide vahelist tööd arendavaid seminare, plaanis on õppekäik välisriigi praktikute juurde ning osalemine Prahas Euroopa Teen Challenge konverentsil.