20. septembril toimus järjekordne kristliku rehabilitatsioonitöö keskuste juhtide Ümarlaud

20. septembril toimus kristlike rehabilitatsioonikeskuste juhtide teine Ümarlaud. Esmakohtumine toimus käesoleva aasta aprillis, kus kokkutulnud moodustasid ka erialaliidu. EKNK Hulja koguduse ruumides toimunud koosolekul kuulati aruannet seni tehtust ning seati sihte tulevaks tööperioodiks.

Soovitakse arendada keskuste omavahelist suhtlemist, õppida üksteistelt ning toetada enam üksteist. Arutati, kuidas tõhustada koostööd ning olla abivajajale kättesaadavamad ja vajadusel osata soovitada erinevaid rehabilitatsioonikeskusi. Arutlusel olid ka erinevad ühisüritused ja koostegemised tulevikus ning sõltuvusspetsialistide arendamise võimalused töö efektiivistamiseks. Oluline päevakorrapunkt oli ka koostöö parendamine riigi ning KOV ametkondadega ja konkreetsed sammud selles vallas.