Kristlikud rehabilitatsioonitöö keskuste juhid tulid kokku ümarlauaks

30. aprillil toimus kristlike rehabilitatsioonikeskuste juhtide kohtumine, kus moodustati erialaliiduna tegutsev ümarlaud. Ümarlaud ehk volinike kogu on rehabilitatsioonitöö valdkonnas Avatud Lootuse Fondi nõukogule nõuandev erialaliit, mille kokkutulemise eesmärgiks on aidata seada sihte rehabilitatsioonitöö arendamiseks, mida siis liikmete nõu ning oskustega üheskoos ellu viia. Täna kuuluvad erialaliitu 11-e rehabilitatsioonitööd tegeva MTÜ esindajad, avatud liiduna teeme koostööd kõigi soovijatega ning oleme valmis kasvama.