Asutati Avatud Lootuse Fond SA

19. märtsil asutasid vennad Oleg ja Andres Sõnajalg Avatud Lootuse Fondi, mille eesmärk on Eesti rahva elukvaliteedi tõstmine, pere- ja teiste väärtuste, sealhulgas kristlike väärtuste, edendamine. Fond alustab oma tööd kristliku rehabilitatsiooni suunal. Sõltuvushaiguse küüsis vaevlevaid inimesi on meie ümber palju, soovime neid aidata. Selleks oleme suunanud oma energia igat liiki abistavatele ja toetavatele tegevustele. Sihtasutuse arengusuundade üle otsustab nõukogu, mille liikmed on Oleg Sõnajalg, Andres Sõnajalg ja Mare Kallaste-Karjus.