Rehabilitatsioonikeskused on alustanud uue programmiga sõltuvusest vabanemise toeks

2020 aastal on mitmed rehabilitatsioonikeskused otsustanud effektiivistada sõltlastele pakutava teenuse sisu. Samaaria Eesti Misjon MTÜ Pärnu turvamaja ning Haapsalu turvamaja, Uus Võimalus MTÜ ja Karsklusselts Uus Põlvkond MTÜ rehabilitatsioonikeskused on alustanud Dunklin Memorial Church keskuses alguse saanud programmi õppetundidega taastuvatele sõltlastele. Eestis on Lootuse Küla MTÜ selle programmi toel inimestel oma elu muuta aidanud juba aastaid.

Programm mahutub viite õpikusse, milledes on nii loengute materjalid, kui ka kodused õppetööd osalejatele. Eesmärk on juhatada taastuvaid sõltlasi nägema oma sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi ning julgustada taastama katkenud suhteid. Õpetatakse üksteisele toetudes igapäevaselt tööd tegema, selle käigus probleeme lahendama, austama ümbritsevat, hoolitsema enda ja teiste eest – tegema kõike seda, mida nad siiani pole võib-olla osanud teha. Oluline on, et nii mehed, kui ka naised õpiksid vastutust võtma oma tegude eest minevikus ja tulevikus.

Keskuste sisuline arendamine on üks osa Avatud Lootuse Fondi projektist, mis sai toetust Hasartmängumaksu laekumisest sotsiaalvaldkonna väikeprojektide 2019 a. IV toetusvoorust. Programmi aitab rehabilitatsioonikeskustes implementeerida Viljam Borissenko.

Lisaks Eestis tekkinud uutele arengutele, on Dunklini programmiga alustanud pea aasta tagasi ka Ukrainas tegutsev Dom Pira keskus, mille puhul saame tundide läbiviimisel kaasa aidata e-kanalite teel.