Kohtumine Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse juhtidega

3. veebruaril toimus kohtumine Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse juhtidega. Kersti Põldemaa koos juhtivspetsialistidega tutvustas keskuse tööd, vastutust, arengut ja vajadusi läbi aegade. 20-ne aasta jooksul on tegevuse missioon ikka olnud sama: kvaliteetse sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise kaudu aidata kaasa Tallinna elanike elukvaliteedi tõusule. Tänaseks pakub Tallinna Sotsiaaltöö Keskus vältimatu abi ja resotsialiseerumise teenust pea 600 inimesele. Loe lähemalt: https://swcenter.ee/swp/asutus/