Avatud Lootuse Fond on võrgustiku NordAN liige

Avatud Lootuse Fond kuulub alates 18.11.2020 Põhjamaade ja Baltikumi alkoholi- ja narkopoliitika eest seisva NordAN võrgustikku. Lootuse Fondi juhatuse liige Viljam Borissenko valiti ka Eesti esindajana NordAN-i juhatuse liikmeks.

NordAN võrgustik (The Nordic Alcohol- and Drug Policy Network)  ühendab gruppe ja organisatsioone, mille eesmärgiks on edendada ranget alkoholi- ning uimastipoliitikat Põhjamaades ja Balti riikides.