Viljam Borissenko

Viljam Borissenko

Viljam Borissenko oli kaua aega rehabilitatsioonikeskuse MTÜ Lootuse Küla meeskonnaliige. 2003 aastal palus Viljam ise sõltlasena Lootuse Külalt abi, ning lõpetas sealse rehabilitatsiooniprogrammi ja teeniva juhi programmi. Seejärel asus ta tööle Lootuse Külas, alustades saekaatri juhina, liikudes edasi programmi juhiks, juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks, mil tema vastutusteks oli põhikirjajärgse töö toimimine, areng, suhted riigi- ja kohalike asutustega ning toetajatega. Aastaid oli Viljam Tallinna Vangla vanglakomisjoni ning Kernu valla kriisikomisjoni liige.

2007 aastal käis Viljam kogemusi omandamas USA-s Floridas, Dunklin Memorial Camp´is, kust on alguse saanud ka Lootuse Küla programm. 2008 aastal õppis ta Moskvas korraldatud rahvusvaheliselt tunnustatud addiktoloogi Michael Dye rehabilitatsioonitöö seminaril ning omandas kutse sõltlaste personaalse nõustamise alal, Genesis programmi alusel. Aastal 2009 lõpetas Viljam EKNK Diakonikooli.

Viljami juhtimisel rajati Lootuse Küla Keila Adaptatsioonikeskus ning ta oli üks EKNK Paldiski Koguduse taasasutaja, mõlemad organisatsioonid on tänaste juhtide käe all edukalt tegutsevad ja arenevad.

Viljam on MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutaja. 2014 aasta septembris, Eesti organiseeritud tuletõrje 95. aastapäeval, tunnustasid siseminister ja Päästeameti peadirektor Viljam Borissenkot Päästeteenistuse Medaliga. 2019 aastast on Viljam Borissenko Hüüru Vabatahtliku Päästekomando vabatahtlik päästja.

2017 aastal otsustas Viljam astuda Audentese Gümnaasiumi ning käia lõpuni koolitee, mis oli kunagi pooleli jäänud. Gümnaasiumidiplomi sai ta 2020 aasta kevadel, misjärel 2023 aastal omandas ta Tallinna Ülikooli Sotsiaaltööd kraadi (BA). 2020 aastal omandas Viljam ka kogemusnõustaja kutse Loov Ruum koolituskeskuses riikliku õppekava alusel, kogemusnõustajana sõltlastele abi pakkumiseks on ta loonud VIVICUM OÜ.

Aastatel 2020 – 2022 oli Viljam Borissenko KÜSK nõukogu liige, 2020 aasta novembrist ka Põhjamaade ja Baltikumi alkoholi- ja narkopoliitika eest seisva NordAN võrgustikku juhatuse liige.

2021. aastal läbis Viljam Tartu Ülikooli Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti täiendkoolituse.

2022 aasta juunist on Viljam Borissenko Lääne-Tallinna Keskhaigla sõltuvusravikeskuses kogemusnõustaja. Samal aastal läbis Viljam ka õppepraktika (120 tundi) Viljandi Haigla Sõltuvushaigete ravi ja rehabilitatsioonikeskuses. Lootuse Külas töötamisest alates on Viljam toetanud inimesi teel sõltuvusest vabanemisele – erinevate grupi- ja individuaalnõustamiste (s.h. Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Tallinna Vaimsetervise Keskus, Tallinna Vangla, Lääne-Tallinna Haigla, Tallinna Kainestusmaja jt organisatsioonid) läbi on toetanud sõltlasi saamaks kaineks ja säilitamaks saavutatud kainust. Tema nõustatavad on olnud edukad ja seda aastaid.

Viljam koos abikaasa Liis Borissenkoga on EEKBL Oleviste koguduse liikmed, nende peres kasvab tütar. 2015 aastal õppisid Viljam ja Liis Borissenko isiklike otsingute ja kogemuste omandamise eesmärgil USA-s Floridas, Dunklin Memorial Camp´is Perekonna Taastamise kursustel. Nad on selles valdkonnas viinud läbi kursusi ning paarinõustamist perekondadele, kes vajavad abi.