Viljam Borissenko

Viljam Borissenko

Viljam Borissenko oli kaua aega rehabilitatsioonikeskuse MTÜ Lootuse Küla meeskonnaliige. 2003 aastal palus Viljam ise sõltlasena Lootuse Külalt abi, ning lõpetas sealse rehabilitatsiooniprogrammi ja teeniva juhi programmi. Seejärel asus ta tööle Lootuse Külas, alustades saekaatri juhina, liikudes edasi programmi juhiks, juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks, mil tema vastutusteks oli põhikirjajärgse töö toimimine, areng, suhted riigi- ja kohalike asutustega ning toetajatega. Aastaid oli Viljam Tallinna Vangla vanglakomisjoni ning Kernu valla kriisikomisjoni liige.

2007 aastal käis Viljam kogemusi omandamas USA-s Floridas, Dunklin Memorial Camp´is, kust on alguse saanud ka Lootuse Küla programm. 2008 aastal õppis ta Moskvas korraldatud rahvusvaheliselt tunnustatud addiktoloogi Michael Dye rehabilitatsioonitöö seminaril ning omandas kutse sõltlaste personaalse nõustamise alal, Genesis programmi alusel. Aastal 2009 lõpetas Viljam EKNK Diakonikooli.

Viljami juhtimisel rajati Lootuse Küla Keila Adaptatsioonikeskus ning ta oli üks EKNK Paldiski Koguduse taasasutaja, mõlemad organisatsioonid on tänaste juhtide käe all edukalt tegutsevad ja arenevad.

Viljam on MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutaja. 2014 aasta septembris, Eesti organiseeritud tuletõrje 95. aastapäeval, tunnustasid siseminister ja Päästeameti peadirektor Viljam Borissenkot Päästeteenistuse Medaliga. 2019 aastast on Viljam Borissenko Hüüru Vabatahtliku Päästekomando vabatahtlik päästja.

2017 aastal otsustas Viljam astuda Audentese Gümnaasiumi ning käia lõpuni koolitee, mis oli kunagi pooleli jäänud. Gümnaasiumidiplomi sai ta 2020 aasta kevadel, misjärel astus Tallinna Ülikooli Sotsiaaltööd õppima. Samal aastal omandas Viljam ka kogemusnõustaja kutse Loov Ruum koolituskeskuses riikliku õppekava alusel, kogemusnõustajana sõltlastele abi pakkumiseks on ta loonud VIVICUM OÜ.

2020 aasta veebruarist on Viljam Borissenko KÜSK nõukogu liige, sama aasta novembrist ka Põhjamaade ja Baltikumi alkoholi- ja narkopoliitika eest seisva NordAN võrgustikku juhatuse liige.

2022 aastal läbis Viljam Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis täiendusõppe programmi: Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti täiendkoolitus (156 tundi, 6 EAP).

Viljam koos abikaasa Liis Borissenkoga on EEKBL Oleviste koguduse liikmed, nende peres kasvab tütar. 2015 aastal õppisid Viljam ja Liis Borissenko isiklike otsingute ja kogemuste omandamise eesmärgil USA-s Floridas, Dunklin Memorial Camp´is Perekonna Taastamise kursustel. Nad on selles valdkonnas viinud läbi kursusi ning paarinõustamist perekondadele, kes vajavad abi.