Põhikiri

Põhikiri on kinnitatud asutamislepingu lisana 19.03.2018.a.