Sihtasutuse põhikiri

Põhikiri on kinnitatud asutamislepingu lisana 03.05.2023.a.