Viljam Borissenko

Viljam Borissenko

Viljam Borissenko oli kaua aega rehabilitatsioonikeskuse MTÜ Lootuse Küla meeskonnaliige. 2003 aastal palus Viljam ise heroiinisõltlasena Lootuse Külalt abi, ning lõpetas sealse rehabilitatsiooniprogrammi ja teeniva juhi programmi. Seejärel asus ta tööle Lootuse Külas, alustades saekaatri juhina, liikudes edasi programmi juhiks, juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks, mil tema vastutusteks oli põhikirjajärgse töö toimimine, areng, suhted riigi- ja kohalike asutustega ning toetajatega. Aastaid oli Viljam Tallinna Vangla vanglakomisjoni ning Kernu valla kriisikomisjoni liige.

2007 aastal käis Viljam kogemusi omandamas USA-s Floridas, Dunklin Memorial Camp´is, kust on alguse saanud ka Lootuse Küla programm. 2008 aastal õppis ta Moskvas korraldatud rahvusvaheliselt tunnustatud addiktoloogi Michael Dye rehabilitatsioonitöö seminaril ning omandas kutse sõltlaste personaalse nõustamise alal. Aastal 2009 lõpetas Viljam EKNK Diakonikooli ja ta ordineeriti sama aasta septembris diakoniks.

Viljami juhtimisel rajati Lootuse Küla Keila Adaptatsioonikeskus ning ta oli üks EKNK Paldiski Koguduse taasasutaja, mõlemad organisatsioonid on tänaste juhtide käe all edukalt tegutsevad ja arenevad.

Viljam on MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutajaliige ning juhatuse liige. 2014 aasta septembris, Eesti organiseeritud tuletõrje 95. aastapäeval, tunnustasid siseminister ja Päästeameti peadirektor Viljam Borissenkot Päästeteenistuse Medaliga.

Viljam on abielus Liis Borissenkoga, nende peres kasvab tütar. 2015 aastal õppisid Viljam ja Liis Borissenko isiklike otsingute ja kogemuste omandamise eesmärgil USA-s Floridas, Dunklin Memorial Camp´is Perekonna Taastamise kursustel. Nad on selles valdkonnas viinud läbi kursusi ning paarinõustamist perekondadele, kes vajavad abi.