Vandeaudiitor kiitis heaks Sihtasutus Avatud Lootuse Fondi 2022 majandusaasta aruande