Vandeaudiitor kiitis heaks Sihtasutus Avatud Lootuse Fondi 2021 majandusaasta aruande