Vandeaudiitor kiitis heaks Sihtasutus Avatud Lootuse Fondi 2020 majandusaasta aruande

Sõltumatu vandeaudiitor, Kersti Ruut (vandeaudiitori number 604, Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ) viis läbi Sihtasutuse Avatud Lootuse Fond raamatupidamise 2020 aastaaruande ülevaatuse. Auditeerimine viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE). SA Avatud Lootuse Fondi nõukogule saadetud kokkuvõtte tõdeb, et Fondi auditeeritud 2020 majandusaasta finantstulemus on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega.