Väikeprojektide fondist on projekte finantseeritud üle 33 000 euro ulatuses