Väikeprojektide fondist on projekte finantseeritud pea 30 000 euro ulatuses