Väikeprojektide fondist on projekte finantseeritud pea 25 000 euro ulatuses