Ümarlaud

Ümarlaud ehk volinike kogu on rehabilitatsioonitöö valdkonnas Avatud Lootuse Fondi nõukogule nõuandev erialaliit. Ümarlaua kokku tulemise eesmärgiks on aidata seada sihte rehabilitatsioonitöö arendamiseks ja liikmete nõu ning oskustega neid üheskoos ellu viia. Täna kuuluvad erialaliitu peamiselt kristlikel väärtustel rehabilitatsioonitööd tegevate organisatsioonide esindajad, kuid me oleme avatud liit ning teeme koostööd kõigiga, kelle eesmärk on aidata sõltlasi.