Toeta rehabilitatsioonitööd sõltlastele

Soovime toetada rehabilitatsioonikeskuste kasvu sisult ning vormilt, algatades selleks erinevaid projekte. Igaüks saab siin olla osaline ja toetades meid annetusega, aitate aidata aitajaid. Rehabilitatsioonikeskusi saab toetada ka toidu, riiete, mööbli, materjalide või teenustega. Oleme tänulikud iga toetuse eest! Rahalisi annetusi saab teha ka SA pangakontole.