Rahastus Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu väikeprojektide 2021. aasta II taotlusvoorust

Avatud Lootuse Fondi projekt „KOVISIOON – MTÜ-de poolt alkoholi- ja uimastisõltlaste aitamiseks tehatva rehabilitatsioonitöö KOMPETENTSIDE tõstmiseks“ – sai toetust Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu laekumisest sotsiaalvaldkonna väikeprojektide 2021 a. II toetusvoorust. Projekti kogumaksumus on 8880,00, millest 10% on kaetud Avatud Lootuse Fondi omafinantseeringuna.

Projekt on suunatud rehabilitatsioonitööd tegevate MTÜ-de programmivõimekuse kasvule ja töötajate arengule kaasaaitamisele, valdkonnas tegutsevate organisatsioonide koostöö ja suhete arendamisele. Toetuse abil saame läbi viia Rehabilitatsiooni Akadeemia seminari ning rehabilitatsioonikeskuste ja sidus organisatsioonide vahelist tööd arendavaid seminare.