NordAN võrgustiku konverents Vilniuses

NordAN võrgustiku (The Nordic Alcohol- and Drug Policy Network) aastakonverents 2021: „Segavad faktorid alkoholi poliitikas“, toimus Vilniuses. NordAN võrgustik ühendab gruppe ja organisatsioone, mille eesmärgiks on edendada konservatiivset alkoholi- ning uimastipoliitikat Põhjamaades ja Balti riikides.

Konverentsil keskenduti erinevate riikide poliitikatele, edule ja ka tagasilöökidele. Eesmärk on õppida ja kogemusi vahetada, et riikide poliitikad oleks rahva tervise paranemisele kaasaaitavad.

Avatud Lootuse Fond kuulub aastast 2020 Põhjamaade ja Baltikumi alkoholi- ja narkopoliitika eest seisva NordAN võrgustikku. Avatud Lootuse Fondi juhatuse liige Viljam Borissenko on Eesti esindajana NordAN-i juhatuse liige.