Lõppenud on KÜSK Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast taotlusvoorust toetust saanud projekt