Liis Borissenko on KÜSK arengueksperdina pakkumas tuge ühingutele