Koostööpõhimõtted

Kristlike rehabilitatsioonikeskuste ümarlaua koostööpõhimõtted on vastu võetud 18.01.2019.a.