Keskuste väikeprojektide fond toetab taas kahte projekti

Rehabilitatsioonikeskuste loodud väikeprojektide fond, kuhu keskused igakuiselt oma panuse annavad, jagas teist korda toetust. Projektifondi eesmärk on aidata tegudega ellu viia projekte organisatsioonide arenguks ning samuti võimalusel leida lisaks toetajaid.

Sellel korral toetasime Samaaria Eesti Misjoni MTÜ Pärnu osakonna küttesüsteemi renoveerimist ning MTÜ Uus Võimalus Elektrilevi võrguga liitumist, tagamaks stabiilne elektriühendus.

Eelmises projektifondi voorus said toetust Päästearmee Eestis hoone varikatuse ehitamine ning MTÜ Sammud vabadusse keskuse teise korruse väljaehitamine. Uued projektid on juba ootel, toeta sina ka keskuste arengut!