Avatud Lootuse Fond sai riigieelarvelise fraktsioonitoetuse

2019. aasta riigieelarvest eraldati Avatud Lootuse Fondile fraktsioonitoetus 7000 eurot. Toetus on suunatud rehabilitatsioonitööd tegevate keskuste programmivõimekuse kasvule ja töötajate arengule, samuti keskuste omavaheliste suhete arendamisele. Toetuse abil saame läbi viia alanud aasta Rehabilitatsiooni Akadeemia seminarid ning keskuste vahelist tööd koordineeriva Ümarlaua koosolekud.