Avatud Lootuse Fond sai riigieelarvelise fraktsioonitoetuse

2020. aasta riigieelarvest eraldati Avatud Lootuse Fondile fraktsioonitoetus 15 000 eurot. Toetus on suunatud rehabilitatsioonitööd tegevate keskuste programmivõimekuse kasvule ja töötajate arengule, samuti keskuste omavaheliste suhete arendamisele. Toetuse abil saame läbi viia alanud aasta Rehabilitatsiooni Akadeemia seminarid ning keskuste vahelist tööd koordineeriva Ümarlaua koosolekud.