Avatud Lootuse Fond SA kuulub alates 1. juulist tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja

Vastavalt Maksu- ja Tolliameti (MTA) 30.04.2019 allkirjastatud otsusele, kuulub Avatud Lootuse Fond SA alates 01.07.2019 tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja kuuluvatele ühendustele tehtava annetuse korral saab füüsiline isik annetused maha arvata oma maksustatavast tulust, samuti on ka nimekirja kuulujatele tehtavad annetused ettevõtjast annetaja jaoks teatud piires maksuvaba.

Toeta rehabilitatsioonitööd sõltlastele: SA Avatud Lootuse Fond (EE232200221068944424).