Nõukogu

Sihtasutuse arengusuundade üle otsustab kõrgeim juhtorgan nõukogu. Nõukogu kavandab tegevust, korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet, sealhulgas kinnitab eelarve, tegevuskava ning toetusesaajad.